Co můžeme zlepšit v pracovních inzerátech II.

Přinášíme Vám další dávku „doporučení“, která jsme získali od zaměstnanců ohledně jejich preferencí v pracovních inzerátech. Tentokrát přichází na řadu ustálená spojení a fráze, která v inzerátech na potenciální uchazeče působí pozitivně.[i]


Většina našich respondentů oceňuje možnost využití cizího jazyka v zaměstnání, což částečně souvisí s  vyšším vzděláním dotazovaných (70% respondentů má vysokoškolské vzdělání). Uchazeči o práci pak oceňují požadavky, které jim v jejich očích přinášejí výhodu oproti ostatním, dost často i v případě, že k jejich reálnému využití nikdy nedojde.

„Každý požadavek, který není „povinností“, ale výhodou, je příjemný.“

Přesto toto slovní spojení patří k dalším nicneříkajícím frázím, které nám nejsou schopny o pozici něco kloudného vypovědět. „Je teda cizí jazyk potřeba nebo není?“ často kandidáty napadá.

Mnoho uchazečů cílí po zaměstnání, kde jazyk využijí, ideálně na denní bázi a hledají jasné informace o využití jazyka.

„Buď jazyk potřeba je, nebo není. Pro mě je plusem, když mohu s jazykem zůstat v kontaktu, ta informace je pro mě proto důležitá.“

I zde je třeba se zamyslet nad tím, co po potenciálních zaměstnancích vlastně budeme požadovat. V době růstu pracovních nabídek kandidáti častěji odmítají odpovídat na „nicneříkající“ inzeráty a hledají jasné popisy pozic, se kterými by se dokázali ztotožnit. Sami ušetříte čas sobě i nevhodným kandidátům, kteří od pozice čekali původně něco jiného, pokud v inzerátech uvedete konkrétní očekávání od jazykových a dalších dovedností.


Obecně je toto slovní spojení vnímáno spíše kladně, přesto v konkrétních názorech respondentů jsou rozpory v samotném pochopení fráze.

„To je snad jasné, že v práci musím něco dělat,“ odpověděl nám jeden z dotazovaných kandidátů. Ovšem požadavek „aktivního přístupu k práci“ v inzerátech znamená spíše udělat pro svou práci něco navíc, než jen mechanicky provádět zadané úkoly. Na druhou stranu, jak podotkl jiný z našich dotazovaných: „Píší to všichni a všude…“ a ne všichni to ve skutečnosti chtějí.

„Záleží na tom, jestli bude aktivita opravdu vítána, nebo jsou interní pravidla a řešení postavena tak, že invence nemá v praxi šanci.“

Pokud jsme někdy opravdu žili v době, kdy si lidé hledali práci, ve které by nemuseli vyvíjet žádnou aktivitu, dnes to podle všeho není. Je dobře známo, že čas utíká rychleji, pokud se něco dělá a jen málokdo chce dnes osm hodin zírat na hodiny na zdi. Pokud od zaměstnanců opravdu očekáváte projevování vlastní iniciativy ke zlepšení procesu jejich práce, napište to takhle. Pokud však dáváte přednost poslušnému zaměstnanci, nic o vlastní iniciativě do inzerátu raději nepište. Riskujete zklamání nového zaměstnance a v nejbližší době další zdlouhavé výběrové řízení.

„Potřebujeme modrooké blondýny, které občas mají černé oči s tmavou parukou?“

Podobně tohle slovní spojení v inzerátech zní některým z respondentů. Ne každý dokáže skloubit potřebu týmové práce i schopnosti jednat samostatně.

„Hledají samostatně uvažujícího člověka, který nebude úplně asociální.“

Přesto většina chápe, že i pouhá komunikace je spoluprací a přitom vám nikdo nemůže celou pracovní dobu stát za zády. Na většinu lidí tento požadavek působil spíše pozitivně a kandidáti, kteří nechápou pojem samostatnosti či spolupráce se tak z výběrového řízení sami vyškrtnou.

Někdo si představí podomního obchodníka a pro jiného je tento požadavek samozřejmostí. V zásadě jde v mnoha případech o zlom, kdy si kandidát sám určí, zda se pro pozici hodí či nikoliv, pokud to není zřejmé již z popisu pozice samotné.

„Vnímám to jako požadavek na obvyklou zdvořilost, přátelskou asertivitu.“

„Z toho vždy vytuším možnou vtíravost klientovi.“

Tento požadavek v inzerátech na pracovní pozici je přijímán ze všech asi nejlépe. Opět to může být důsledkem velkého procenta (70%) vysokoškolsky vzdělaných respondentů nebo vlivem jejich nízkého věku – 72% dotazovaných se nachází ve věkové skupině mezi 18 – 40ti lety.

„Mnoho lidí odmítá nové věci, což je neudržitelné v dnešní době plné nových aplikací apod.“

„Člověk nezakrní a má možnost se rozvíjet, stejně tak i společnost.“

„Proč se nepřiučit, když je možnost. Tedy pokud to nebude něco specifického, jinde nevyužitelného.“


V následujícím článku se můžete dozvědět, jaké fráze a slovní spojení potenciální kandidáty odradí na Váš inzerát odpovědět. Případně se můžete inspirovat z rad přímo od našich respondentů, jak ustálená spojení blíže specifikovat, aby pro ně nabídka zněla atraktivněji.


[i] Průzkumu se zúčastnilo 47 respondentů. 40% žen a 60% mužů. Zastoupení věkových kategorií je: 18 – 30 (30%); 31 – 40 (43%); 41 – 50 (17%); 51 – 60% (8,5%); 60+ (1,5%). 70% respondentů mělo vysokoškolské vzdělání, 28% středoškolské s maturitou a 1% základní.

Publikováno v Uncategorized.